top of page

RİSK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI   >   RİSK FİNANSMANI - SİGORTACILIK FAALİYETLERİ  >  SÜREÇ YÖNETİMLERİ

Alanında deneyimli ekibimiz, risklerin etkin ve sistematik bir şekilde belirlenmesi, yönetilmesi ve sigorta şirketlerine transfer edilmesi konularında sektörel anlamda yerel ve global bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir. Sigorta şirketlerinin, sektörel risk ve sigortacılık isteklerine göre, müşterilerimizin değerlerini, “Doğru Poliçe” kurgusuyla, olası risk finansmanını sağlıyoruz.

Uzman kadrolarımız, risk transferinin optimizasyonu, proaktif önlemlerin alınması konularında danışmanlık sunarak, doğru risk finansmanı – doğru poliçeye ulaşmanızı sağlar.

Riziko Teftiş Raporları

Doğru risk yönetimi, doğru risk finansmanı ve doğru sigorta poliçesini sağlar.

Poliçe dönemlerinde, sigorta şirketleri ile birlikte doğru yapılan Risk Teftiş Raporlarının, zengin ve kapsamlı özel şartlarla geliştirilmiş poliçe alınmasını sağlayacaktır.

Uzman kadrolarımız bu konuda her zaman doğru hizmet vermek için yanınızdadır.

Mutabakatlı Kıymet Takdir Raporları

Mutabakatlı Kıymet Takdir Raporları

 

Sigortacılık esasları içerisinde sigortalanan değerlerin olası hasarlar neticesinde tazmini için doğru ve güncel değerleri içeren poliçenin olması gereklidir.

Eksik Sigorta – Aşkın sigorta sorunlarını yaşamamak için;

Müşterilerimizin yıllara sari yatırımlarının güncel yerine koyma bedellerinin tespiti, müşterimiz ile sigorta şirketi arasında değer mutabakatının doğru ve zamanında yapılması için gerekli tüm hizmetleri veriyoruz.

Hasar Simülasyonları

Hasar Simülasyonları

 

Poliçe kurulurken, olası hasar simülasyonlarının, poliçenin özel şartları ve wordingleri için en önemli bilgi kaynağıdır. Helmet Brokerlik olarak bilgi ve deneyimimiz ile Müşterilerimizin hasar senaryolarını belirleyerek, bu senaryolara uygun poliçe özel şartlarının hazırlanması ve poliçeye eklenmesi, doğru poliçe kurgusu açısından en önemli hizmetlerimizdendir.

Hasar Raporları

Hasar Raporları

 

Sigorta dönemi içerisinde belirli periyodlarda hazırladığımız hasar raporları ile;

  • Risk analizlerinin güncellenmesi,

  • Yıllık yaklaşık hasar maliyetlerimiz,

  • Gelecek dönem yaklaşık sigorta maliyetlerimiz,

  • Risk noktalarının tespiti,

  • Risk çözümlerin planlanması

Unsurlarını müşterilerimize hizmet veriyoruz.

helmet risk analizi raporlama hizmetleri
Alternatif Üretim Merkezleri

Alternatif Üretim Merkezleri

 

Olası hasar durumunda, İş Sürekliliği mottosuna göre, hasar süreçlerinin yaşattığı üretim, Pazar, repütasyon kayıplarına engel olabilmek için müşterilerimizin iş kayıplarını önlemek, taahhütlerini yerine getirmelerini sağlamak için Alternatif Üretim proses ve yöntemlerinin önceden belirlenmesi sürecinde müşterilerimizin yanında hizmet veriyoruz.

Avans Esaslı Wordingler

Avans Esaslı Wordingler

 

Müşterilerimizin üretim ve tesis gerçekliğine uygun, günceli gösteren poliçelerin oluşturulması için, Özel Şartlar – Wordinglerin doğru ve detaylı kullanımı çok önemlidir. Helmet Brokerlik olarak, sektörel realiteleri içeren zengin ve detaylı Özel Şart paketlerinin hazırlanması ve bu şartlar çerçevesinde sigorta poliçesinin oluşturulması konusunda deneyimlerimizi işimize yansıtıyoruz.

bottom of page