top of page

RİSK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI   >   RİSK FİNANSMANI - SİGORTACILIK FAALİYETLERİ  >  SÜREÇ YÖNETİMLERİ

Alanında deneyimli ekibimiz, risklerin etkin ve sistematik bir şekilde belirlenmesi, yönetilmesi ve transfer edilmesi konularında sektörel anlamda yerel ve global bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir. Uzman mühendislerimiz, risk yönetim standartlarının belirlenmesi, sabit kıymet riziko analizi gibi uygulamalarla risk yönetimi ve transferinin optimizasyonu, proaktif önlemlerin alınması konularında danışmanlık sunar.

Risk Yönetim Danışmanlığı

Risk Yönetimi Danışmanlığı

 

Risk yönetimi, günlük hayatımızda sıkça karşımıza çıkan ve sadece işletmelerin konusu olan bir durum değildir. Kişisel bazdan şirket bazına, tüm içinde bulunduğumuz organizasyonlardan devletlere kadar herkes, risk faktörü ile iç içe yaşıyor. Risk, gelecekte gerçekleşme ihtimali olan ve kendimizin veya kurumumuzun faaliyetlerini etkileme ihtimaline sahip iç ve dış çevre faktörlerinin gerçekleşleştiği durumlardaki sürecin ismidir. Risk aslında geleceğe dair bir kavramdır, geçmişe dair bir kavram değildir. Gelecekteki olayların, bizim stratejilerimizi, hedeflerimizi ve iş yapış şekillerimizi etkileme ihtimaline verilen isimdir. Bu şekilde baktığımız zaman aslında bütün hayatımızı risk ile karşı karşıya olduğumuzun farkında olarak geçirmeliyiz. Çünkü hiç kimse ne iş hayatında ne özel hayatında, değil birgün sonrasını aslında bir dakika sonrasında ne ile karşılaşacağını tam olarak bilemez. Dolayısıyla riski doğuran şey belirsizlik kavramıdır. 

Bir riskin kapsamı şu şekilde ifade edilebilir:


Risk = Olasılık x Önem


Olasılık, bir olayın meydana gelme olasılığıdır ve ciddiyet, ortaya çıkan kaybın kapsamı ve maliyetidir.

Amacımız, Hasar olmadan neler yapabilirize çözüm aramaktır.

Risk Analiz Raporları

Risk Analiz Raporları

 

İşletmelerin risklerini inceleyerek, Risk Matrikslerinin oluşturulması, Risk Matriksleri ile Müşterilerimizin Risk Farkındalıklarına katkıda bulunmak istiyoruz. Değişen ve gelişen teknoloji ile üretim ve hizmet prosesleri karmaşıklaşmıştır. İşletme körlüğü sebebi ile, bu karmaşıklıkların ve grift yapıların doğurduğu riskler, işletmeler tarafından net olarak izlenememektedir. Bağımsız bir göz ile işletmelerin belirli periyodlarda izlenmesi ve raporlanması Risk Farkındalığı ilkesine önemli destek vermektedir.

Risk farkındalığı, kurumların Risk İştahı kavramını belirlemektedir. Risklerin doğrudan üretime katkısı, risklerin doğru incelenerek, yönetilebilir hale gelmesi, iş sürekliliği –Business Interraption- için olmazsa olmaz kavramlardandır.

Risk Analiz raporları ile Müşterilerimize bütün bu hizmetleri, uzman danışman kadrolarımız ile veriyoruz.

Mühendislik Faaliyetleri

Mühendislik Faaliyetleri

 

Değişen ve gelişen teknoloji ve üretim modelleri ile, üretimin prosesleri uzmanlık gerektiren alanlar olmaktadır. Malzeme bilimindeki gelişmeler, yazılım sektöründeki yeni açılımlar iş hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor.

Riskleri doğru inceleyip tespit edebilmek için, dünyadaki tüm yenilikleri takip ediyoruz. Yüksek teknolojiyi kullanarak, özel yazılımlar ile riskleri yerinde anında tespit etmemiz, çözüm önermemiz mümkündür.

Konusunda uzman Risk Mühendislik, Risk Analiz ve Survey Firmaları ile beraber Müşterilerimize özel hizmetler veriyoruz

Çalışan Yan Hakları

Çalışan Yan Hakları

 

İşletmelerimiz en önemli değerleri çalışanlardır. Müşterilerimizin IK Departmanları ile ortak hareket ettiğimiz bu alanda, hem çalışanlarımızın doğurduğu riskleri doğru tespit edebilmek, hem çalışanlarımıza yönelik sorumluluklarımızı güncellemek, hem de sigortacılık esas ve faaliyetleri ile çalışanlarımızın motivasyonlarını yükseltmek amacındayız.

Kurumsal hayat sigortası sistemleri, Grup sağlık paketleri, sağlık kurum anlaşmaları, pandemi yönetimi gibi birçok konuda hizmet ve danışmanlık yapıyoruz.

Katastrofobik Durum Analizleri

Katastrofobik Durum Analizleri

 

Kurumların en çok ihtiyaç duydukları hizmet, katastrofik bir hasarda, olağan üstü şartlarda işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Deprem, sel, fırtına gibi doğal afetlerin yanında, terör saldırıları, pandemi süreçleri gibi makro riskler gerçekleşmeden hazırlık yapmak, planları güncellemek çok önemlidir. Helmet Brokerlik olarak, Müşterilerimize Katastrofik Durum Analizleri ve hazırlıkları, master planlar, alternatif senaryo çalışmaları yapmaktayız.

Yeni Yatırım Danışmanlığı

Yeni Yatırım Danışmanlığı

 

Büyüyen ve gelişen dünya ticaretinde, kurumların var olması ve sürdürülebilir olması, “Büyüme” kriterleriyle paralel gitmektedir. Müşterilerimizin yapacağı yeni yatırım planlarında, değişen ve eklenen risklerin tespiti, değişen sigorta risk ve maliyetlerinin belirlenmesi konusunda hizmet veriyoruz.

Amacımız Müşterilerimizin; büyürken, hacimleri artarken değişen ve karmaşıklaşan Risklerini doğru ve zamanında tespit ederek, İş Sürekliliğine katkı sağlamaktır.

Satın Almalar-Birleşmeler

Satın Almalar-Birleşmeler

 

Şirket satın almaları ve/veya şirket evlilikleri riskleri ve risk – sigorta maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Müşterilerimizin, satın alma – birleşme süreçlerinde yanında olarak, değişen risk olgularını ve maliyetlerini tam ve eksiksiz olarak belirlemek, müşterilerimizin değişen Risk İştahlarını doğru raporlamaktır.

Hasar Senaryoları

Hasar Senaryoları

 

Üretim ve faaliyet süreçlerinde üzerinde çok durulmayan ancak olası bir hasarda kesintiye uğrayan “İş Sürekliliği” mottosunu destekleyen en önemli unsurlardan biri Hasar Senaryolarıdır.

Hasar sonucu doğan “Hasar Ekonomisini” doğru belirlemek, hızlı geri dönüş sağlayacak sistemi önceden hazırlamak olarak tanımlayabileceğimiz Hasar Senaryoları hizmetimiz günümüzde çok önem kazanmıştır.

Faaliyet konusuna göre, coğrafi ve fiziki risklerden başlayarak olası tüm hasar senaryolarının tespiti, süreç ve takvim yönetimi, kriz merkezi, müşteriler-tedarikçiler- kamuoyu- kamu otoritesi yönetimi gibi alt başlıkların hazırlanması konusunda deneyimli ekibimizle hizmet veriyoruz.

bottom of page